MÄSSA FÖR EN SÅRAD JORD

- ett körprojekt i tiden -


PROJEKTSÅNGARE ÄR VÄLKOMNA!


Kören Furorna är initiativtagare till ett aktuellt och angeläget körprojekt. Målet är att i medlet av oktober 2024 framföra verket Mässa för en sårad jord i Esbo och i Helsingfors. Furorna samarbetar över språkgränserna med Kannelkuoro från Helsingfors, men projektet är också öppet för alla sångare som är intresserade av att slå ett slag för miljön och måna om klimatet.

Mässa för en sårad jord (1995)

musik Ketil Bjørnstad - text Erik Hillestad - svensk översättning Ylva Eggehorn

En mässa för vår tid, en mässa om det hopp som fortfarande finns för vår jord. Ett synnerligen uttrycksfullt musikverk som handlar om miljöförstöringen och människans försämrade livsvillkor. Musiken är en mäktig mix av jazz- och rockrytmer parade med ett sakralt traditionellt tonspråk.

Mässa för en sårad jord är skriven för kör, mezzosopran, altviolin och kompgrupp med elgitarr, bas, slagverk och piano och den har en speltid på ca en timme. Konstnärlig ledare är Furornas dirigent Håkan Wikman.

Övningarna hålls hos Furorna i Olars kyrka och hos Kannelkuoro i Munksnäs.

Viktiga datum

onsdag 7.8 Projektstart i Olars
regelbundna måndags- och onsdagsövningar
18-19.9 Kördagar
torsdag 10.10 Gen rep i Esbovikens kyrka
fredag 11.10  Konsert i Esbovikens kyrka
söndag 13.10 Konsert i Tempelplatsens kyrka + Karonkka

Anmälan är öppen fram till den 1 augusti 2024.

Välkommen med i ett synnerligen angeläget körprojekt!


Läs mer.


HAAVOITTUNEEN MAAN MESSU

- kuoroprojekti ajassamme -


PROJEKTILAULAJAT OVAT TERVETULLEITA!


Furorna -kuoro on aloitteentekijänä ajankohtaisessa ja tärkeässä kuoroprojektissa. Tarkoituksena on esittää Espoossa ja Helsingissä teos Haavoituneen maan messu lokakuun puolivälissä. Helsingin Kannelkuoro ylittää kielimuurit tehden yhteistyötä espoolaisen Furorna-kuoron kanssa, mutta projekti on avoin kaikille laulajille, joita kiinnostaa ympäristöstä ja ilmastosta huolehtiminen.

Haavoittuneen maan messu (1955)

musiikki Ketil Bjørnstad – teksti Erik Hillestad – ruotsinkielinen käännös Ylva Eggehorn

Messu ajassamme, messu toivosta, jota maapallolla yhä on. Teos on erityisen ilmaisuvoimainen. Se käsittelee ympäristön vahingoittumista ja ihmisen heikentyneitä elinehtoja. Musiikki on vaikuttava kooste jazz- ja rockrytmien sekä perinteisen sakraalimusiikin sävelkieltä.

Haavoittuneen maan messu on kirjoitettu kuorolle, mezzosopraanolle, alttoviululle ja komppiryhmälle, eli kitaralle, bassolle, lyömäsoittimille ja pianolle. Kesto on noin yksi tunti. Taiteellisena johtajana toimii Furorna -kuoron johtaja Håkan Wikman.

Keskeistä on säännöllinen harjoittelu maanantaisin ja keskiviikkoisin sekä pari pidempää kuoropäivää. Harjoitukset pidetään Kannelkuoron kanssa maanantaisin Munkkiniemessä ja keskiviikkoisin Furorna -kuoron kanssa Olarin kirkossa.

Tärkeitä päivämääriä

keskiviikko 7.8. Projektin aloitus Olarissa
säännölliset harjoitukset maanantaisin ja keskiviikkoisin
18.-19.9. kaksi kuoropäivää
torstai 10.10. kenraaliharjoitus Espoonlahden kirkossa
perjantai 11.10. konsertti Espoonlahden kirkossa
sunnuntai 13.10. konsertti Temppeliaukion kirkko

Ilmoittautuminen projektiin on avoinna 1. elokuuta 2024 saakka.

Tervetuloa ajankohtaiseen kuoroprojektiin!


Lue lisää.

ANMÄLAN - ILMOITTAUTUMINEN

Jag deltar gärna i detta körprojekt. I Osallistun mielelläni tähän kuoroprojektiin.
Skriv siffran 5 med bokstäver: